Adventure golf Selský štít

Hřiště splňuje parametry certifi kovaného hřiště pro pořádání oficiálních turnajů. Tvoří ho 18 greenů s jamkami. Najdete zde různé terénní nerovnosti, předěly a vyvýšeniny, kameny, vodní
a písečné překážky, které se co nejvíce podobají skutečnému terénu, jenž musí hráč při klasickém golfu překonávat. Povrch greenů je z umělé trávy a ke hře slouží pouze golfová hůl zvaná „PUTTER“. Cílem hry je, podobně jako u golfu, dopravit míček s co nejmenším počtem úderů do jamky. Vítězem se stává hráč s nejmenším součtem úderů na všech jamkách. Mohou ho hrát jednotlivci nebo skupiny hráčů. Pro hru není nutná žádná registrace, může hrát kdokoli. Vybavení je k zapůjčení v restauraci v areálu.

Zpět