Fun Spot Lipno

Zažijte něco nového, zažijte něco květinového! Hřiště Adventure minigolfu se skládá z 18 jamek rozprostřených a zasazených do členitého terénu botanické zahrady a prochází kolem vodopádu a dvou jezírek s bohatou faunou a flórou. Hra není nijak fy zicky náročná, a proto si ji mohou zahrát návštěvníci všech věkových kategorií. Zakuste potěšení z krásně stráveného dne, na který vaše rodina jen tak nezapomene. Hřiště zůstává osvětlené i pro večerní romantickou hru pod hvězdami za doprovodu příjemné hudby či holografi cké projekce.

Zpět