Zámek Jemčina

Lovecký zámek nechal postavit v polovině 18. století hrabě Prokop Vojtěch Černín. Přímo v zámku byla vystavěna kaple zasvěcená sv. Janu Nepomuckému, jež je 19 metrů vysoká a svou freskovitou výzdobou představuje nejcennější část zámku. Zámek proslavila rozsáhlá obora, místo parforsních honů, na které se sjíždělo panstvo ze všech koutů habsburské monarchie. V rámci prohlídky je zámek přístupný veřejnosti.

Zpět