Zámek Lnáře

Raně barokní čtyřkřídlý zámek dal v sousedství staršího goticko-renesančního šlechtického sídla vystavět po polovině 17. století Aleš Ferdinand Vratislav z Mitrovic. Do zámku se vstupuje po vrcholně barokním zděném mostě s šesti sochami světců. Interiéry jsou zdobeny malbami s mytologickými, krajinnými a žánrovými náměty z období baroka a rokoka. Zvlášť hodnotný je velký sál v průčelí, kde malbu doplňuje bohatá štukatura, a zámecká kaple sv. Josefa zdobená výjevy ze života Svaté rodiny a Josefa Egyptského. Zámek obklopuje park, v jehož přední části se nachází kolekce jedenácti raně klasicistních soch antických bohů z dílny Ignáce Michaela Platzera, ve východní části pak turecký pavilon z první poloviny 19. století.

Zpět