Bechyně - filmové město

Kdo by neznal film Svatby pana Voka? Na soutoku Smutného potoka a Lužnice založil Přemysl Otakar II. v roce 1268 hrad, jehož předhradí bylo v roce 1323 povýšeno na město. Rozkvětu se dočkalo především v době vlády Rožmberků, a to právě tehdy, kdy zde prožil nejhezčí část svého života Petr Vok z Rožmberka – a především svou svatbu v roce 1580.

Poslední archeologické průzkumy z let 2011–2013, při nichž byly nalezeny jámy po kůlech tzv. polozemnic, tedy domů zapuštěných do podloží, dokazují, že místo bylo osídleno již ve 2. až 1. stol. př. n. l. Kelty, kteří zde vystavěli oppidum.

V okolí hradu vznikalo město s řemeslnou výrobou. V roce 1422, v době husitských výprav, došlo k výraznému poničení domů i opevnění a další rozmach přinesli až vládnoucí Šternberkové a zejména již zmínění Rožmberkové. Město proslulo hrnčířstvím a rovněž léčivými prameny, které se používaly k léčebným procedurám již v 18. století.

Dominantou je bechyňský zámek, který se vypíná na úzké ostrožně, chráněné ze tří stran hlubokými zářezy obou vodních toků. Zámek v Bechyni dokládá velkorysou stavební činnost Petra Voka z Rožmberka a tvorbu rožmberských umělců a řemeslníků v období renesance. Prezentuje Petra Voka a mimo jiné také jeho svatební sál, jehož stěny pokrývá 460 m2 unikátních nástěnných maleb. Při svatebním obřadu na tomto místě jsou tak svědky také všichni významní příslušníci středověké vládnoucí třídy. Za návštěvu stojí i pozdně gotický Stromový sál, jenž až do konce 16. století sloužil jako fraucimor.

Město je velmi fotogenické, a proto se zde natáčela řada známých filmů, např. Ryba na suchu, Zlatí úhoři, Jsem nebe, Jan Hus, Čertova nevěsta a další. Filmovou historii připomíná na náměstí deska naučné filmové stezky, jež je součástí projektu Jižní Čechy ve filmu.

Neméně fotogenický je most Bechyňská duha podle projektu Eduarda Viktory, který byl dokončen k 10. výročí vzniku republiky, tedy v roce 1928. V tehdejším Československu byl s výškou 50 m od hladiny řeky a rozpětím oblouku 90 m nejvyšším železobetonovým obloukem. Více než 200 metrů dlouhý most je určen pro silniční i železniční dopravu a nejlépe je vidět z klášterní zahrady na severních hradbách bechyňského opevnění.

S Bechyňskou duhou je spojena i historie železnice: roku 1903 zde byla postavena první elektrifikovaná dráha na území Rakouska-Uherska, jež byla po dostavbě mostu v roce 1928 protažena až do města. Dnes tu jezdí dvě historické lokomotivy, Bobinka a  Elinka, které nostalgickou jízdou navozují atmosféru starých časů.

Víte, že...
město je proslulé také lázněmi se souborem moderních bílých budov na okraji města? Dnes se zde léčí především onemocnění kloubů a nervového ústrojí.

Rodáci a osobnosti

  • František Křižík (1847–1941) – český elektrotechnik, vynálezce, autor regulačního ústrojí obloukové lampy.
  • Petr Vok z Rožmberka (1539–1611) – jedna z nejdůležitějších postav celého tohoto prospektu, představitel českých stavů. S Bechyní je spjata nejhezčí část jeho života, především svatba s mladou Kateřinou z Ludanic. Oženil se až ve čtyřiceti letech, kdy novomanželce nebylo ani 16 let. Manželství bylo bezdětné a Petr Vok se tak stal posledním členem svého rodu. Zemřel v roce 1611 a byl pochován v rožmberské hrobce v klášteře ve Vyšším Brodě.

Náš tip
Tradice hrnčířství tu stále kvete, zejména při každoročních keramických trzích. Připravuje je zdejší Spolek tradičních keramických řemesel.

Příloha

Zpět