HORNÍ PLANÁ – nejvýše položené město Jihočeského kraje

Na rozdíl od dolních, zadních či předních vesnic v okolí je Horní Planá skutečným městem, centrem a konglomerátem přírody, městské zástavby i historické vazby na celý pošumavský kraj. Osadu založili cisterciáci z kláštera Zlatá Koruna a poprvé se připomíná v roce 1332 jako „Planá pod horou Vítkovou.Historie vzniklého města sahá do roku 1349, kdy původní osadu povýšil Karel IV. na městys. Horní Planá používá již od 15. století městský znak medvěda s rožmberskou růží.

Horní Planá má dnes více než dva tisíce obyvatel a leží na mírně skloněném svahu levého břehu Lipenské vodní nádrže v nadmořské výšce 776 m n. m. Je největším městem na břehu Lipenské přehrady a nejvýše položeným jihočeským městem. Hodně z původních středověkých domů lehlo ve středověku popelem, a proto většina dnešní architektonické výbavy spadá až do 19. století. Současné lipenské jezero není moderním krajinotvorným prvkem na řece Vltavě: pravěké šumavské jezero existovalo už pod horou Luč, mezi dnešním Frymburkem, Kalištěm, Lučí a Kraví Horou. Za posledních 60 let však doznala řeka Vltava obrovských změn a před napuštěním vodního díla Lipno (v letech 1952–1958) zde vytvářena početné meandry, kterým se tady od pradávna říkalo Srdce Vltavy.

K posílení hospodářského významu této oblasti přispělo také vybudování Schwarzenberského plavebního kanálu, který sloužil k odplavení vytěženého dřeva do řeky Mühl (Rakousko) a posléze do Dunaje, kde se už naložené na lodi dopravovalo do Vídně.

Vzhledem k tomu, že většina obyvatelstva byla německé národnosti, jmenovala se obec do roku 1918 německy „Oberplan“ a česky pak Horní Planá. Město žije svým rodákem Adalbertem Stifterem, na jehož odkaz jsou zde místní velmi pyšní.

Rodný dům Adalberta Stiftera, měšťanský dům se šindelovou střechou, který dnes stojí mezi běžnou zástavbou, je pobočkou Regionálního muzea v Českém Krumlově a patří k nejstarším dochovaným domům v Horní Plané. Adalbert Stifter prožil v rodném domě šťastné dětství, což se mnohokrát odrazilo v jeho díle. Od roku 1910 je domek ve vlastnictví města Horní Planá a od roku 1960 je zde otevřen muzejní památník.

Na náměstí stojí krásný kostel sv. Markéty z druhé poloviny 13. století. Původně gotická stavba byla na přelomu 17. a 18. století rozšířena a barokně upravena. Uvnitř najdeme raně renesanční malby z let 1530–1580 a unikátní varhany a za zmínku stojí i kostelní věž, která v minulosti sloužila k obraně obce. U vstupu do kostela je zazděna část epitafu matky Adalberta Stiftera, Magdaleny.

Současná Horní Planá je rychle se rozvíjející turistická destinace, která nabízí zajímavé projekty. Jedním z nich je např. Šumavský Everest, který v sobě zahrnuje 8 krásných vrcholů místních hor v okolí. Pokud je zdoláte, jako byste zdolali nejvyšší horu světa Mount Everest (8 848 m n.m.), za což náleží vítězům zvláštní certifikát.

Víte, že
nad Plešným jezerem se nachází Stifterův pomník, který tvoří 14,5 metru vysoký obelisk z žulového masivu? Od jeho domku vede 6,5 km dlouhá Stifterova stezka, procházející stejnojmenným lesoparkem.

Osobnost a rodáci

  • Adalbert Stifter (1805–1868) byl mnohostrannou osobností. Jako spisovatel byl výrazně ovlivněn svým šumavským původem, poznáním krás zdejší přírody i zajímavých lidských osudů místních obyvatel. Jeho knihy byly přeloženy do více než dvaceti jazyků. Městečko Horní Planá, jeho obyvatelé i okolní krajina zanechali svůj obraz ve Stifterových povídkách a románech.

Náš tip
Pod městem se rozprostírá nejhezčí písečná pláž na celém lipenském jezeře s dlouhodobě nejčistší vodou.

Příloha

Zpět