Trhové Sviny – město trhů a řemesel

Trhové Sviny se původně jmenovaly pravděpodobně Svinice. V roce 1481 obdrželo městečko od krále Vladislava Jagellonského právo pořádat jednou, později dvakrát do roka trhy a získalo přídomek Trhové.

Od nepaměti bylo město střediskem obchodu nejjižnější části jižních Čech, a jak sám název vypovídá, proslavilo se zejména trhy. Zdejší hrad měl přímou kontrolu nad trhy na přilehlém náměstí a sledoval také provoz na cestě k Borovanům, která vedla v těsné blízkosti hradních zdí na východě. V roce 1378 povolil Karel IV. svinenské obci dovézt jeden vůz soli týdně přímo z Freistadtu (monopol na dovoz soli měly České Budějovice). Roku 1463 byla výsada potvrzena Jiřím z Poděbrad, a navíc rozšířena na dva vozy týdně pod podmínkou, že se bude prodávat výhradně v městečku.

Na výroční trhy, které se udržely až do 40. let minulého století, se sjížděli kupci z velkých dálek. Mimo to se v městě konaly týdenní trhy (vždy ve středu), kterých se účastnili prodejci z blízkého okolí a jejichž tradice se zachovala dodnes.

Trhovosvinenská radnice uprostřed podlouhlého svažujícího se náměstí je připomínána již v 16. století, dnešní stavba ale pochází z roku 1845. Na radničním štítě poznáte sochy králů Jiřího z Poděbrad a Vladislava Jagellonského. Z původní radnice pochází kamenná obruba malovaného znaku ve štítě budovy a gotické sklepení. Šestiúhelníková kamenná kašna uprostřed náměstí pochází z roku 1864.

Zdejší měšťanské domy si zachovaly původní podloubí po celé jižní straně náměstí. Ze severní části náměstí se dá dojít ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie, který byl původně postavený v ranně gotickém stylu a později přestavěn ve stylu pozdně gotickém. K tomuto období se váže kamenná deska se znakem města z roku 1485. Dominantou kostela je barokní oltář s pozdně gotickou Trhovosvineskou Madonou z roku 1520. V době baroka ji ozdobila ještě koruna, žezlo a zlacení. Madona byla zapůjčena Národnímu památkovému ústavu pro výstavu „Rožmberkové, rod českých velmožů a jeho cesta dějinami“, která se v roce 2011 uskutečnila v prostorách Valdštejnské jízdárny v Praze. V roce 2020 si tedy místní připomenou pětisté výročí slavné Madony a tato oslava bude výjimečným připomenutím historie města i kostela.

Další historickou památkou je poutní kostel Nejsvětější Trojice. V posledních dvou letech se celkového zrestaurování dočkal hlavní oltář, který až teď, kdy byla doplněna sochařská výzdoba, září svou krásou a ohromuje každého, kdo k němu vzhlédne.

Neméně zajímavý je Buškův hamr, stojící v malebném údolí mezi Trhovými Sviny a Lništěm. Jedná se o prvořadou technickou památkou se třemi vodními koly, která byla v letech 1992–1995 zrekonstruována a zpřístupněna veřejnosti. Město Trhové Sviny zde pořádá společenské a kulturní akce.

Víte, že
krajina v okolí Trhových Svinů je ozdobena kamennými válcovitými milníky z 18. století, které označují směr a vzdálenost nejbližších měst?

Osobnosti a rodáci

  • Karel Valdauf (1913–1982) – kapelník a hudební skladatel, známý mnoha dechovými   skladbami a písněmi, např. Ta slepička kropenatá, Tvé vlasy kvetou maminko nebo Mládí nevybouřené. Stáhněte si aplikaci Skryté příběhy, která vás provede trasou kolem Trhových Svinů inspirovanou dětstvím a jinošstvím Karla Valdaufa.
  • JUDr. Emil Dominik Josef Hácha (1872–1945) – český právník a politik byl prezidentem Česko-Slovenské republiky v letech 1938–1939 a prezidentem Protektorátu Čechy a Morava od listopadu 1939 a až do zániku protektorátu v květnu 1945. Známé jsou jeho básně, právně-teoretické studie a překlady z angličtiny, např. překlad románu Tři muži ve člunu od Jerome Klapky Jerome.  Zasloužil se o záchranu většiny studentů, kteří se účastnili demonstrace 17. listopadu 1939 a následně byli odvezeni do koncentračních táborů. S podporou města byla vydána známka s jeho portrétem

Náš tip
V kostele Nanebevzetí Panny Marie je k vidění zajímavá mozaika Karla Svolinského s vyobrazením sv. Jiří z počátku 20. století, která měla být původně umístěna na Pražském hradě, avšak nakonec zůstala ve zdejším kostele.

Příloha

Zpět