Týn nad Vltavou – město vltavínů

V roce 2019 uplynulo 790 let od první písemné zmínky o místě nazývaném Teyn z r. 1229. V tomto časovém období náležela celá oblast pražským biskupům. V polovině 13. století byl v Týně vybudován biskupem Tobiášem z Bechyně strážní hrad na ochranu brodu a obchodních cest. Významným rodem spjatým s historií města jsou Čabeličtí ze Soutic, zástavní držitelé panství od druhé poloviny 15. stol. do r. 1600. V Městském muzeu Týn nad Vltavou je virtuálně prezentován kuriozní autentický dokument: dopis Petru Vokovi, v němž Prokop Čabelický omlouvá svou neúčast na dohodnuté schůzce z důvodu „hanebného žraní“, tedy nadměrné konzumace alkoholu.

Nevelkému, klidnému, ale velmi zajímavému historickému centru Týna dominuje budova někdejšího zámku, dnešního městského muzea, s jednou z největších stálých expozic vltavínů u nás, expozicí loutek a interaktivní expozicí historie Vltavotýnska. Dalšími architektonicky výraznými stavbami jsou kostel sv. Jakuba, budova radnice nebo někdejší měšťanské domy s honosnými názvy, např. U Zlatého slunce, Zlatá loď, U Modré hvězdy apod.

Stálá expozice loutek v původním arcibiskupském zámku připomíná tradici loutkářského rodu Kopeckých. Nejznámější představitel, Matěj Kopecký, zemřel v blízkých Kolodějích nad Lužnicí (dnes součást města) v roce 1847 a je pohřben na vltavotýnském hřbitově. Přesné místo hrobu však není známé a nahrazuje jej pietní památník u hřbitovního kostela sv. Víta, vybudovaný místními divadelníky. Historické jádro města je městskou památkovou zónou.

V blízkosti Týna nad Vltavou se od poloviny 18. století nacházelo stálé dělostřelecké cvičiště rakouské armády. Místu dnes dominuje barokní pískovcové sousoší připomínající katastrofu, která se v táboře odehrála 21. června roku 1753. Ve dvou dělostřeleckých laboratořích došlo ke vznícení střelného prachu a následné explozi, která usmrtila více než osmdesát ohněstrůjců a přes čtyřicet jich vážně zranila. Podle místní pověsti byl výbuch připraven jako atentát na císařovnu Marii Terezii, která se měla účastnit vojenských manévrů. Císařovna nedlouho poté (6. srpna) skutečně navštívila tábor i nedaleký Týn nad Vltavou a podle neověřených zpráv dala na místě neštěstí vztyčit monumentální sousoší ukřižovaného Krista, sv. Jana a Panny Marie Sedmibolestné.

Nad městem se na vrchu Semenec tyčí osmimetrová rozhledna, v jejíž blízkosti najdete Přírodovědné muzeum určené především dětem s podtitulem „Tak trochu jiné muzeum“.

Řeka Vltava protékající městem překvapí každého návštěvníka monumentálností a šíří svého toku, spoutaného až Orlickou přehradní nádrží. Je mimo jiné zásobárnou technologické vody pro nedalekou jadernou elektrárnu Temelín, která je veřejností chápána jako již téměř tradiční zdroj spolufinancování kulturního a společenského života města.

Víte, že…
vltavíny vznikly obrovskou erupcí a zřejmě srážkou meteoritu s planetou Zemí před 14,7 miliony let? Přenos kinetické energie roztavil podložní horniny a vymrštil je do horních vrstev atmosféry, kde došlo k zesklovatění a následnému ztuhnutí.

Rodáci a osobnosti

  • Matěj Kopecký (1762–1847) – patriarcha slavného rodu loutkářů, který je zaznamenán v místní matrice. Pomník mu zde postavili místní ochotníci. V muzeu najdete i známou loutku Zinduláka Pošvejce, kterou vytvořil bratranec Josefa Skupy a jež je předobrazem Spejbla.
  • Alfréd Radok (19141976) – zakladatel Laterny magiky a český režisér, jemuž je věnována část expozice v muzeu.

Náš tip
Součástí expozice v městském muzeu je hologram vzácného renesančního pokladu, vystavovaného jen při výjimečných příležitostech.

Příloha

Zpět