Vimperk - město knihtisku

Název Winterberg (Zimní hora) původně možná označoval místo, kde dlouho ležel sníh – zimy zde dosud bývají skutečně dlouhé. Doložena je ale i spojitost s bavorským klášterem Windberg, jehož představení založili jižně od Vimperka dodnes existující osadu Klášterec.

Město vzniklo jako kolonizační osada, nad níž Purkart z Janovic vybudoval v letech 12511260 hrad. Roku 1423 vypálili osadu husité, v roce 1479 ji král Vladislav Jagellonský povýšil na město. Historické jádro města je městskou památkovou zónou. Jeden z nejhezčích domů, který je zároveň i nejstarší, se nazývá U Jelena. Pochází z roku 1425 a na průčelí má obraz jelena přecházející v plastiku.

Historická část leží na skalnatém ostrohu nad řekou Volyňkou,  která dnes teče spíše jako potok, ale historicky město z jihu chránila. Centrum tvoří již zmíněné silně svažité velké náměstí (náměstí Svobody) s radnicí, městskou věží a kostelem Navštívení Panny Marie, síť ulic kolem Pivovarské ulice a městský park. Zvonice stojí samostatně mezi dvěma řadami domů; byla postavena kolem roku 1500 a zdobí ji dva novodobé zvony: zvon Maria Hilf z roku 2010 a o tři roky mladší zvon Innocent, pojmenovaný podle patrona města sv. Innocenta. V kostele v pravé boční kapli leží skleněná rakev s ostatky tohoto světce, jenž byl umučen ve 4. století n. l. Ostatky získala vimperská farnost složitou cestou díky vimperskému rodákovi Janu Squorovi. Darovací listina byla vyhotovena v Římě a ostatky sem slavnostně převezeny už v roce 1768.

Další zvířecí znamení nese dům U Slona, v němž se narodil jeden z nejvýznamnějších rodáků, tiskař Johann Steinbrener. Vimperk byl po Plzni patrně druhým českým městem, kde se tiskly knihy. Na tiskařkou tradici navázala v 19. století právě Steinbrenerova tiskárna. Dva z jejích latinských tisků jsou vystaveny v muzeu na zámku.

Tiskařská tradice se tu dnes představuje moderně: po stopách výroby knih lze vyrazit v únikové hře pro dospělé i děti, která je umístěna ve Staré radnici na vimperském náměstí.

Vimperk je nazýván branou Šumavy a také městem Zlaté stezky. V roce 2004 zde město otevřelo v nově rekonstruovaném měšťanském domě na náměstí Minimuzeum Zlaté stezky a jeho vimperské větve, po níž se na rachotících povozech kupeckých karavan nebo v nůších soumarů převážela z Pasova do Čech sůl.

Víte, že…
slavné šumavské bylinné víno, které v dobách socialismu úspěšně nahrazovalo zahraniční aperitivy, se vyrábělo ve vimperské Mykoproduktě až do roku 1993? Obnovit zašlou slávu kdysi oblíbeného vína se dosud nepodařilo.

Rodáci a osobnosti

  • Johannes Alacraw (15. století – 1492) – rodák z Pasova ve Vimperku v roce 1484 vytiskl trojici knih a město se stalo po Plzni druhým českým městem, které poznalo vůni tiskařských barev. Byl novátorem v oboru knihtisku, ale řemeslo tehdy ještě nezdomácnělo, ve Vimperku se objevilo znovu až v 19. století v souvislosti s Janem Steinbrenerem.
  • Jan Steinbrener (1835–1909) – úspěšný podnikatel, ale také podnikavý hospodář a filantrop, hlavně však knihtiskař, v jehož dílně vznikaly především modlitební knížky, bible a kalendáře.

Náš tip
Český křišťál není původem ze severu Česka, ale narodil se zde na jihu, v Helbašské Huti, kde Michael Müller poprvé vytvořil sklo připomínající horský křišťál. V kraji bylo dostatek křemence a vápence a bohaté lesy navíc dávaly dřevo k vytápění pecí, a tak se výroba skla hojně rozšířila. Repliku Müllerovy číše lze vidět v muzeu, které sídlí ve vimperském zámku.

Příloha

Zpět