16. Soukromé revíry - Rybářství Hluboká cz., s. r. o.

Rybník Jaderný

Rybník s rozlohou 23,42 ha spadá do katastru obce Zliv. Byl vybudován jako náhradní rybniční plocha za zabrané pozemky pro odkaliště Mydlovary. Původní název byl „V kravinách“, posléze změnil jméno na „Uranový“ a v dnešní době nese jméno Jaderný. GPS: 49.0531202N, 14.3626693 E

Rybník Mydlovarský

Rybník s rozlohou 41,86 ha spadá stejně jako rybník Jaderný do katastru obce Zliv. V roce 1974–1976 byla jeho katastrální plocha zvětšena díky odtěžení nánosů a starých deponií. Po povodních v roce 2002 se zde propadla hráz a bylo nutné přistoupit k celkové rekonstrukci výpustního zařízení a hráze. Rybník je díky poměrně dobré kvalitě vody oblíbeným letním koupalištěm. GPS: 49.076215N, 14.3599787E

Rybník Podevrážský

Rybník s rozlohou 3,17 ha spadá do katastru obce Čakovec. Je posledním z rybníků v Dehtářské soustavě od obce Habří u Lipí. Značně poškozen byl při povodni v roce 2002, kdy musela být provedena generální oprava bezpečnostního splavu – výpustě a hráze. Pod hrází rybníka se nachází místní technická památka Podevrážský mlýn, jehož součástí je malá vodní elektrárna. GPS: 48.9758813N, 14.3299613E

Rybník Bezdrývka

Rybník s rozlohou 7,6 ha náleží do katastru obce Zliv. Rybník se nachází mezi obcemi Zliv na severozápadě a obcí Munice na východě, přímo při hlavní silnici spojující obě obce. Původně byl tento rybník součástí sousedního rybníka Bezdrev (od toho také vznikl jeho název). Po vybudování železnice z Českých Budějovic do Plzně se stal samostatným rybníkem. Těleso zmíněné železnice tvoří také jeho hráz. Rybník je napájen ze sousedních rybníků Topole Přední a Topole Zadní. V rybníku se vyskytuje převážná část běžných sladkovodních druhů ryb. GPS: 49.0617656N,14.3833272E

Více informací na www.rybarstvihluboka.cz

Kontakt:

Rybářství Hluboká cz., s. r. o.

Tyršova 681

373 41 Hluboká nad Vltavou

+420 387 789 411
 

Co navštívit

Jeden z nejvýznamnějších barokních poutních areálů v jižních Čechách, Lomec, se nachází nedaleko Vodňan. Poutní kostel Jména Panny Marie byl vystavěn v letech 1692–1702 hrabětem Emanuelem Buquoyem pro zázračnou sošku Panny Marie s Ježíškem. Vedle kostela stojí původně buquoyský lovecký zámeček z let 1709–1710, ve kterém dnes působí Kongregace Šedých sester III. řádu sv. Františka. Pravidelně se zde konají poutě a mše.

TIP na zážitek

Navštivte Zbudovská/Hlubocká blata – historické území mezi Hlubokou nad Vltavou a Netolicemi s uceleným souborem lidové architektury selského baroka jedinečného významu a kvalit. K nejvýznamnějším vesnicím oblasti patří vesnické památkové rezervace Plástovice a Malé Chrášťany a vesnická památková zóna Zbudov.

TOP akce

Staročeské dožínky na Blatech v Plástovicích, každoročně v září

Slavnosti plodů ve Lhenicích, každoročně v říjnu

Zpět