18. Náš TIP: Národní zemědělské muzeum Ohrada

Národní zemědělské muzeum Ohrada

Zámek Ohrada byl postaven v letech 1708–1713 v barokním slohu pro knížete A. F. Schwarzenberga jako lovecký zámek, který měl sloužit k pořádání honů a honosných loveckých slavností. Lovecké muzeum na Ohradě vzniklo již v roce 1842, kdy v něm byly soustředěny rozsáhlé sbírky loveckých trofejí a vycpanin, a patří mezi naše nejstarší muzea vůbec. Muzeum je situováno na břehu Munického rybníka nedaleko města Hluboká nad Vltavou. V těsném sousedství se nachází zoologická zahrada. 

Sladkovodní akvária – expozice Rybářství

Expozice sladkovodních akvárií je součástí stálé expozice „Vývoj rybářství“. Doplňuje ji o živé ryby a naše vodní rostliny. Výběr druhů odpovídá koncepci muzea. Vedle původních druhů našich vod zde jsou druhy introdukované i ryby, které se u nás vyskytují pouze v akvakultuře. Expozici tvoří čtyři akvária o objemu 500 l a jedno akvárium o objemu 1500 l.

Další dvě stálé expozice muzea jsou věnovány tzv. Sallačově sbírce. Jedná se o světově významnou sbírku paroží jelenovitých z celého světa a souroží turovitých, kterou vytvořil prof. dr. Vilém Sallač na počátku 20. století, a expozici sokolnictví, kde se návštěvníci dozvědí vše o dravcích, jejich životě, způsobu lovu a také o jejich výcviku a soužití s člověkem.

Kontakt:

Zámek Ohrada, muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství

Ohrada 17

373 41 Hluboká nad Vltavou

+420 387 965 340

www.nzm.cz/ohrada

Zpět