Historická železnice Tábor-Bechyně

Nejstarší elektrifi kovaná železniční trať v celé střední Evropě, která je dílem vynálezce Františka Křižíka, vede z Tábora do Bechyně. Pokud byste si chtěli vyzkoušet, jak se tudy jezdilo v dobách našich prababiček, počíhejte si na nostalgickou jízdu Elinkou nebo lokomotivou Bobinka. Jízdy probíhají o letních víkendech až do konce prázdnin. Ale to není všechno. V Městském muzeu Bechyně můžete kromě stálých expozic o historii města nebo slavného mostu Duha získat průvodce Bechyní speciálně pro děti s řadou úkolů. 

Zpět