10. Tvrz Cuknštejn

Poblíž Nových Hradů, kousek od rakouských hranic, stojí tvrz Cuknštejn, kterou možná znáte z fi lmů. V roce 2000 se zde natáčel film Královský slib, v roce 2008 si fi lmaři objekt vybrali pro snímek Ať žijí rytíři, pro německou ZDF tu vznikl Puppenspieler a na podzim 2018 se v tvrzi usadila Česká televize, aby zde natočila novou televizní pohádku.

Tvrz byla postavena někdy v letech 1488–1491 Vilémem Pouzarem z Michnic. Na konci 15. a počátkem 16. století držel tvrz vysoký zemský úředník Oldřich Pouzar, jenž zastával významné místo na Pražském hradě a je pohřben v Saské kapli v katedrále sv. Víta. Poté, co v roce 1549 zemřel, si majetek rozdělili jeho synové, přičemž Cuknštejn připadl Svojšemu Pouzarovi. Majetek se ale drobil dál a po Svojšeho smrti v roce 1570 se přes Pavla Boubínského z Újezdu dostala tvrz do dodržení Jiřího Káby z Rybňan, který zde sídlil až do počátku 30leté války, kdy zemřel.

Cuknštejn byl za stavovského povstání vypálen císařskými vojsky a spolu s celým novohradským panstvím jej nově získali Buquoyové, konkrétně hrabě Karel Bonaventura. Tento šlechtický rod sice tvrz opravil, ale používal ji jen pro hospodářské účely. Po nástupu komunismu byl Cuknštejn Buquoyům zkonfi skován a dostal se do majetku státu. Pro rekreační účely byla tvrz používána hlavně v 60. letech, po roce 1971 už zůstala bez dalšího využití a dál chátrala. V takto zbědovaném stavu, a to přesto, že byla od 50. let zapsána jako kulturní památka ČR, ji novohradští v roce 2000 museli prodat, neboť v městské pokladně chyběly prostředky na záchranu a obnovu. Také původní plán, že tady vznikne národopisná expozice Jihočeského muzea, padl. Dnes tuto stálou výstavu najdete v nedaleké tvrzi Žumberk.

Současný majitel stavební inženýr Tomáš Pek, milovník historické architektury, dobře věděl, že jej nečeká lehká práce. Také jeho rodina se dívala na koupi poněkud skepticky. Při úpravě fasád byla objevena kaple s gotickými freskami. Mezi cenné prvky původní stavby patří i kamenná pavlač, z níž se vchází do horního podlaží, osmiboká dvoupatrová věž, množství kamenných sedlových portálků a okna s lomenými gotickými oblouky. Tomáš Pek vyučuje na Fakultě restaurování Univerzity Pardubice a poskytuje poradenství všem zájemcům, kteří s obnovou památek teprve začínají. Je také aktivním politikem v Praze 10 a má na starosti projekty související s obnovou historických objektů a jejich novým využitím.

V době své přítomnosti nebo po předchozí domluvě v tvrzi rád přijímá návštěvníky. Konají se zde slavnostní akce, svatby i rodinné oslavy. Do budoucna se počítá také s hudebními produkcemi. Připravují se dny otevřených dveří a plánuje se oprava podlah a slavnostního sálu.

Tipy v okolí: Navštivte pobočku Jihočeského muzea v tvrzi Žumberk (cca 6 km od Nových Hradů) s expozicí lidového malovaného nábytku. Ke zhlédnutí je zde také stálá výstava Ryby a lidé
a Rožmberkové a rybníkáři v jižních Čechách.

Příloha

Zpět