Poutní kostel Panny Marie Těšitelky na Dobré Vodě

Dominanta Novohradských hor viditelná již z dálky při příjezdu od Českých Budějovic. Základní kámen barokního kostela byl položen v roce 1706 a po slavnostním vysvěcení, ke kterému došlo v roce 1715, získával kostel postupně svůj věhlas jako jedno z nejvýznamnějších mariánských poutních míst v Čechách. Důležitost místa byla umocněna existencí lázní, které inspirovaly známého spisovatele Zikmunda Wintera k pojmenování tohoto místa „Jihočeské Lurdy“. Kostel v posledních letech prošel náročnou rekonstrukcí, v rámci které byly restaurovány i interiéry kostela. Bez nadsázky lze říci, že se povedlo skvělé dílo, které rozhodně stojí za vidění. Kostel je přístupný návštěvníkům i mimo konání liturgických obřadů. Kromě bohoslužeb se v kostele konají i kulturní akce.

Kontakt:
Dobrá Voda u Nových Hradů
373 33 Dobrá Voda
+420 420 730 161 196
www.klaster.cz

Zpět