Barokní sakrální stavby

Barokní sakrální stavby

Filiální kostel sv. Jana Křtitele v Paštikách

Filiální kostel sv. Jana Křtitele v Paštikách

Skutečnou „barokní perlou“ je kostel sv. Jana Křtitele v Paštikách u Blatné. Jde o závěrečné a v rámci venkovské církevní architektury vrcholné dílo význačného barokního architekta Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Postaven byl v letech 1747–1752…

Přejít na detail
Karmelitánský klášter s kostelem Panny Marie Karmelské v Kos

Karmelitánský klášter s kostelem Panny Marie Karmelské v Kos

Poutní areál na návrší nad obcí Kostelní Vydří je dobře viditelný z širokého okolí. Pozdně barokní kostel Panny Marie Karmelské byl postaven v letech 1787-1789 na místě původní kaple tak, že ta nyní tvoří jeho presbytář. Klášter, barokní stavbu z…

Přejít na detail
Klášter Borovany

Klášter Borovany

Augustiniánský klášter byl založen roku 1455 Petrem z Lindy, za působení Rožmberků byl klášter zrušen, znovu obnoven byl v roce 1661 péčí císaře Ferdinanda III. V polovině 18. století byla přistavena Škapulířová kaple a reprezentační prelatura. V…

Přejít na detail
Kostel Nejsvětější Trojice v Klášteře

Kostel Nejsvětější Trojice v Klášteře

Kostel Nejsvětější Trojice z let 1668-1682 se řadí k nejvýznamnějším barokním památkám jižních Čech. Hlavní oltář, se sochami českých patronů v nadživotních velikostech a centrálním obrazem P. Marie, obklopené Apoštoly a svatými ženami, jimž se ve…

Přejít na detail
Kostel Panny Marie Bolestné Dobrá Voda u Českých Budějovic

Kostel Panny Marie Bolestné Dobrá Voda u Českých Budějovic

Nedaleko Českých Budějovic se nachází nejvýznačnější barokní památka širokého okolí i celých jižních Čech. Stavba byla zahájena v roce 1733 a koncepce tohoto díla Kiliána Ignáce Dientzenhofera a Václava Vavřince Reinera pak ovlivnila řadu staveb v…

Přejít na detail
Kostel sv. Ducha a Římovské pašije v Římově

Kostel sv. Ducha a Římovské pašije v Římově

Tradice poutí se však neváže jen k Dobré Vodě, ale též k Římovu. Vlastní poutní komplex se nachází nad římovskou návsí a stojí před ním několik staletých lip. Vysoká zvonice, na níž jsou dnes zavěšeny zvony z roku 1948, byla postavena v roce 1891.…

Přejít na detail
Lomec – mariánské poutní místo

Lomec – mariánské poutní místo

Jeden z nejvýznamnějších barokních poutních areálů v jižních Čechách. Poutní kostel Jména Panny Marie byl vystavěn v letech 1692-1702 hrabětem Emanuelem Buquoyem pro zázračnou sošku Panny Marie s Ježíškem. Vedle kostela stojí původně buquoyský…

Přejít na detail
Poutní kostel Klokoty a kaple u Dobré Vody

Poutní kostel Klokoty a kaple u Dobré Vody

Současnou barokní podobu získal kostel počátkem 18. století poté, co jej táborská obec prodala řádu benediktinů z Montserratu. Kostel, který byl patrně inspirován dílem architekta Jana Santiniho, byl postupně doplněn o ambity a kaple, čímž vznikl…

Přejít na detail
Poutní kostel Panny Marie Těšitelky na Dobré Vodě

Poutní kostel Panny Marie Těšitelky na Dobré Vodě

Dominanta Novohradských hor viditelná již z dálky při příjezdu od Českých Budějovic. Základní kámen barokního kostela byl položen v roce 1706 a po slavnostním vysvěcení, ke kterému došlo v roce 1715, získával kostel postupně svůj věhlas jako jedno z…

Přejít na detail
Poutní kostel Sepekov

Poutní kostel Sepekov

Majestátní barokní stavba z let 1730-1733 nesoucí stopy Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Kostel byl vystavěn na místě kapličky, kterou měl údajně založit opat Jarloch. Kostel připomíná chrám na Svaté Hoře u Příbrami, a tak je někdy nazýván „jihočeská…

Přejít na detail
Zděná barokní zvonice v Miroticích

Zděná barokní zvonice v Miroticích

Patří mezi nejhodnotnější české barokní zvonice vůbec. Hranolovitá stavba s náročným barokním členěním má cibulovou střechu a lucernu. Zvonice se nachází blízko kostela sv. Jiljí a je viditelná i z okolních kopců severního Písecka.

Přejít na detail