Církevní památky

Církevní památky

Cisterciácký klášter ve Vyšším Brodě

Cisterciácký klášter ve Vyšším Brodě

Cisterciácké opatství Naší milé Paní ve Vyšším Brodě představuje v současnosti jediný fungující mužský cisterciácký klášter v Česku. Jedná se o jednu z nejvýznamnějších kulturních památek jižních Čech. Slavný šumavský klášter založil Vok z Rožmberka…

Přejít na detail
Dominikánský klášter v Českých Budějovicích

Dominikánský klášter v Českých Budějovicích

Dominikánský klášter s chrámem Obětování Panny Marie je nejstarší památkou Českých Budějovic. Byl založen současně s městem v roce 1265 a stal se součástí městského opevnění. Uvnitř konventu je rajský dvůr, který obklopuje ze všech stran gotický…

Přejít na detail
Františkánský klášter s kostelem sv. Kateřiny v J. Hradci

Františkánský klášter s kostelem sv. Kateřiny v J. Hradci

Františkánský klášter s kostelem sv. Kateřiny byl postaven v letech 1478–1491. V roce 1619, během stavovského povstání, byl kostel s konventem vypálen. Svěcení opraveného kostela proběhlo roku 1625 za přítomnosti pražského arcibiskupa Arnošta…

Přejít na detail
Klášter Borovany v Borovanech u Českých Budějovic

Klášter Borovany v Borovanech u Českých Budějovic

Augustiniánský klášter založil v roce 1455 Petr z Lindy. Nevelký rajský dvůr obklopuje pozdně gotická křížová chodba se síťovou klenbou. Věž na severní straně kostela tvoří po přestavbě z roku 1729 charakteristickou dominantu města. V 18. století za…

Přejít na detail
Klášter Božího Milosrdenství v Nových Hradech

Klášter Božího Milosrdenství v Nových Hradech

Klášter Božího Milosrdenství v Nových Hradech byl vybudován v sousedství kostela sv. Petra a Pavla z iniciativy místní šlechtické rodiny Buquoyů. V roce 1677 přivedl hrabě Ferdinand Buquoy do Nových Hradů řeholníky řádu servitů, v následujícím roce…

Přejít na detail
Klášter Zlatá Koruna

Klášter Zlatá Koruna

Areál bývalého cisterciáckého kláštera, založený králem Přemyslem Otakarem II. na skalnatém ostrohu v hlubokém vltavském údolí v roce 1263, patří k nejlépe dochovaným gotickým klášterům v Čechách. Jedinečná kaple Andělů strážných, kapitulní síň a…

Přejít na detail
Kostel Narození Panny Marie v Písku

Kostel Narození Panny Marie v Písku

Farní kostel v Písku patří k nejlépe zachovaným architektonickým památkám raně gotického slohu v Čechách. Řadí se k dílům velké stavební písecko-zvíkovské huti, která se podílela i na dalších četných stavebních aktivitách krále Přemysla Otakara II.…

Přejít na detail
Kostel Panny Marie Královny a sv. Jiljí v Třeboni

Kostel Panny Marie Královny a sv. Jiljí v Třeboni

Děkanský kostel je zmiňován jako farní již roku 1280. Po založení kláštera augustiniánů v roce 1367 byl kostel přestavěn v gotickém slohu. V té době zde zanechal své jedinečné dílo patrně nejvýznamnější malíř gotické deskové malby v Čechách, Mistr…

Přejít na detail
Kostel sv. Jakuba Většího v Prachaticích

Kostel sv. Jakuba Většího v Prachaticích

Kostel byl založen již ve 14. století, dnešní podobu získal při přestavbě na začátku 16. století, kdy byl rozšířen na síňové trojlodí, získal novou klenbu a krov a dostavěna byla pouze jižní věž vysoká 53 m. Na řadě míst interiéru se dochoval znak…

Přejít na detail
Kostel sv. Prokopa ve Strakonicích

Kostel sv. Prokopa ve Strakonicích

Děkanský kostel sv. Prokopa patří k nejvýznamnějším památkám Strakonic. Stojí přímo v areálu strakonického hradu na soutoku řek Otavy a Volyňky. Byl založen šlechtickým rodem Bavorů ze Strakonic pravděpodobně začátkem 13. století. Původně byl…

Přejít na detail
Minoritský klášter a klášter klarisek v Českém Krumlově

Minoritský klášter a klášter klarisek v Českém Krumlově

Bývalý minoritský klášter s kostelem Božího těla a Panny Marie v Českém Krumlově je unikátní historický komplex celkem tří klášterů (trojklášteří): minoritského, kláštera klarisek a kláštera bekyň. Kláštery byly založeny přibližně v polovině 14.…

Přejít na detail
Minoritský klášter v Bechyni

Minoritský klášter v Bechyni

Minoritský klášter v Bechyni s kostelem Nanebevzetí Panny Marie se nachází v centru města na skále na pravém břehu řeky Lužnice. Byl založen ve druhé polovině 13. století, ale během husitských válek byl téměř zničen. Obnovený klášter a jeho současná…

Přejít na detail
Poutní kostel Jména P. Marie a mariánské poutní místo Lomec

Poutní kostel Jména P. Marie a mariánské poutní místo Lomec

Lomec se řadí mezi nejproslulejší poutní místa v jižních Čechách. Poutní kostel Jména Panny Marie patří k významným dílům vrcholného baroka ve střední Evropě. Kostel byl vystavěn v letech 1692–1702 hrabětem Buquoyem pro zázračnou sošku Panny Marie s…

Přejít na detail
Poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Klokotech

Poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Klokotech

Na okraji Tábora na vršku nad zákrutem řeky Lužnice se skví impozantní stavba poutního chrámu v Klokotech. Dnešní barokní poutní areál s kostelem Nanebevzetí Panny Marie byl založen kolem roku 1700 a stojí na místě staršího kostela z počátku 13.…

Přejít na detail
Premonstrátský klášter v Milevsku

Premonstrátský klášter v Milevsku

Milevský klášter, nejstarší v jižních Čechách, založil v roce 1187 velmož Jiří z Milevska, s přípravami se začalo dokonce ještě o tři roky dříve. Jeho původní románská podoba z konce 12. století se z velké části dochovala dodnes. Ve druhé polovině…

Přejít na detail
Stožecká kaple ve Stožci

Stožecká kaple ve Stožci

Kaple Panny Marie nebo také Stožecká kaple je ukázkou lidového řezbářství. Původní dřevěnou kapličku postavil v roce 1791 kovář J. Klauser, který vděčil vodě ze zdejšího pramene za uzdravení svého zraku. Kaple byla v roce 1804 přestavěna a v 60.…

Přejít na detail
Židovská synagoga v Českém Krumlově

Židovská synagoga v Českém Krumlově

Synagoga v Českém Krumlově byla postavena roku 1909 místní Židovskou obcí. Jednalo se o první stavbu v Rakousko-Uhersku, na jejíž stavbu byla použita železobetonová konstrukce. Architekt Viktor Kafk a navrhl jednoduchou jednolodní stavbu se sedlovou…

Přejít na detail