Myslivecké zážitky v jižních Čechách

Myslivecké zážitky v jižních Čechách

01. Představení partnerů

01. Představení partnerů

Myslivecký portál „KDELOVIT.CZ“ Mezinárodní portál „KDELOVIT.CZ“ je nový moderní myslivecký portál pro všechny lovce a milovníky přírody ze všech zemí. Jednotlivé země se zde prezentují prostřednictvím unikátně zpracovaných informací, které…

Přejít na detail
02. Stará Obora

02. Stará Obora

Myslivost na lesní správě Hluboká nad Vltavou Hluboká nad Vltavou patří již tradičně k nejvýznamnějším lokalitám české myslivosti. Lesní správa Hluboká nad Vltavou provozuje ve vlastní režii myslivost ve dvou rozsáhlých historických oborách a jedné…

Přejít na detail
03. Obora Poněšice

03. Obora Poněšice

Myslivost na lesní správě Hluboká nad Vltavou Hluboká nad Vltavou patří již tradičně k nejvýznamnějším lokalitám české myslivosti. Lesní správa Hluboká nad Vltavou provozuje ve vlastní režii myslivost ve dvou rozsáhlých historických oborách a jedné…

Přejít na detail
04. Bažantnice Hluboká nad Vltavou

04. Bažantnice Hluboká nad Vltavou

Jedná se o rovinatý, nenáročný revír s minimálními přechody mezi jednotlivými lečemi. Revír je kombinací menších lesních porostů upravených pro lov bažantí zvěře v historické koncepci bažantnice s přítomností vodních ploch. Pro klienty je tradičně…

Přejít na detail
05. Co navštívit v okolí Hluboké nad Vltavou

05. Co navštívit v okolí Hluboké nad Vltavou

Město Hluboká nad Vltavou 8 km severně od Českých Budějovic leží město Hluboká nad Vltavou. Městu dominuje překrásný neogotický zámek ze 13. století s rozsáhlým parkem vybízejícím k relaxaci romantickou procházkou pod korunami stromů. Zámek Hluboká…

Přejít na detail
06. Revír Černiš

06. Revír Černiš

Tradice, vlastní odchov a mimořádně krásné lokality spolu s perfektní prací personálu jsou ve společném lovu na kachny divoké největší devizou střediska myslivosti společnosti Lesy a rybníky města Českých Budějovic, s.r.o. Na 700 ha vodní plochy je…

Přejít na detail
07. Obora Čertík

07. Obora Čertík

Obora Čertík leží nedaleko Českých Budějovic a díky své poloze v srdci honitby Černiš je její rozloha ne zcela rozhodujícím kritériem. Stále se zlepšující kvalita zde chované daňčí zvěře dosahuje velice dobrých medailových hodnot. Lov na čekané zde…

Přejít na detail
08. Bažantnice Černiš

08. Bažantnice Černiš

Tato bažantnice se nachází v těsném sousedství přírodní rezervace Vrbenské rybníky. Pouhé 4 km od centra Českých Budějovic je tak možné prožít neopakovatelné lovecké zážitky. Bažantnice má již stoletou tradici a její hlavní výhodou je přehledný,…

Přejít na detail
09. Co navštívit v okolí Českých Budějovic

09. Co navštívit v okolí Českých Budějovic

Město České Budějovice Správní a největší město regionu jižní Čechy s téměř sto tisíci obyvateli bylo založeno v roce 1265 králem Přemyslem Otakarem II. Městu dominuje už z dálky viditelná 72 m vysoká Černá věž. Po zdolání 225 schodů se…

Přejít na detail
10. Revír Lhotka

10. Revír Lhotka

Romantická krajina a neopakovatelná přírodní scenérie okouzlí každého lovce. Obtížnější lov v prostředí lesních rybníků tvoří ideální podmínky pro výborné střelce. Na 700 ha vodní plochy je odchováno každým rokem více než patnáct tisíc kusů kachny…

Přejít na detail
11. Obora Nový Dvůr

11. Obora Nový Dvůr

Jedná se o ucelený komplex lesních pastvin a vodních ploch. Je zde možný lov šouláním, kombinovaný sezením na posedech. Po dohodě lze sedět i na lišku a jezevce na újedišti. Revír je dobře zazvěřen, loví se ročně do sta kusů zvěře. Poloha: Hluboká u…

Přejít na detail
12. Co navštívit v okolí Borovan

12. Co navštívit v okolí Borovan

Město Borovany Město Borovany leží v krásné přírodě a svůj název získalo od hlubokých borových lesů, jež obklopují toto malebné městečko. K největším atraktivitám města patří nově zrekonstruovaný Augustiniánský klášter a zámek, kde je možné…

Přejít na detail
13. Panství Bechyně

13. Panství Bechyně

Myslivost má na bechyňském panství bohatou a dlouholetou tradici, která začala v roce 1569, kdy toto panství koupil Petr Vok z Rožmberka. První zmínky o oboře na Bechyňsku pocházejí z roku 1585, kdy se v místech kolem Sudoměřic chovali bažanti.…

Přejít na detail
14. Co navštívit v okolí Bechyně

14. Co navštívit v okolí Bechyně

Město Bechyně Město Bechyně, které se impozantně tyčí na vysoké skále nad řekou Lužnicí a říčkou Smutná, patří k nejstarším sídlům v jižních Čechách. Nejstarší památkou je rozsáhlý areál zámku, který vznikl z původního hradu postaveného králem…

Přejít na detail
15. Obora Sedlice

15. Obora Sedlice

Tvar obory je pravidelný podlouhlý šestiúhelník, rozdělený liniemi na osm částí. Nejstarší nalezené zmínky o této oboře jsou staré téměř 270 let. Obora je součástí Blatenské kotliny s mnoha rybníky. Rozkládá se v nadmořské výšce 450–500 m. Převážnou…

Přejít na detail
16. Co navštívit v okolí Blatné

16. Co navštívit v okolí Blatné

Město Blatná Město Blatná je obklopeno hladinami překrásných rybníků a zasazeno do mírně zvlněné krajiny přecházející na severu v lesní masiv Brd a na jihu otevřené k šumavským horám. Nachází se zde pohádkový vodní zámek Blatná, který je vedle…

Přejít na detail
17. Obora Budyně

17. Obora Budyně

Obora se nachází v pahorkaté krajině v podhůří Šumavy. Vzdálená je 10 km od Vodňan a 3 km od Bavorova. Středem obory protéká pstruhový potok se vzrostlými stromy. Poloha: Budyně, cca 3 km severně od Bavorova Charakteristika: Honitba se nachází v…

Přejít na detail
18. Co navštívit v okolí Bavorova

18. Co navštívit v okolí Bavorova

Město Vodňany Město Vodňany je známé svou dlouholetou rybářskou a rybníkářskou tradicí. Ve Vodňanech navštivte rybářské muzeum umístěné ve Střední rybářské škole, která je jedinou školou nejen v České republice, ale i v mezinárodním měřítku, kde se…

Přejít na detail