Hrady, zámky a památky UNESCO

Hrady, zámky a památky UNESCO

Holašovice – UNESCO

Holašovice – UNESCO

Holašovice jsou nejlépe zachovaným příkladem jihočeské architektury druhé poloviny 19. století. Jde o unikátně dochovaný soubor hospodářských usedlostí, stavebně a výtvarně upravených do specifické podoby takzvaného selského baroka, jež jsou…

Přejít na detail
Hrad Helfenburk

Hrad Helfenburk

Zřícenina gotického hradu, který byl založen ve 14. století rodem Rožmberků, se nachází nedaleko Bavorova na zalesněném vrchu Malošín. Hrad se v 15. a 16. století postupně rozrůstal. Součástí hradu je tzv. Velká věž kruhového tvaru, jež je 18 m…

Přejít na detail
Stará radnice Tábor

Stará radnice Tábor

Stará radnice v Táboře patří k nejvýznamnějším památkám pozdní gotiky v českých městech. Národní kulturní památka s nezaměnitelnou čtyřhrannou pseudogotickou věží je jednou z dominant města Tábor. V radnici najdete druhý největší gotický sál v České…

Přejít na detail
Státní hrad a zámek Český Krumlov – UNESCO

Státní hrad a zámek Český Krumlov – UNESCO

Monumentální komplex hradu a zámku Český Krumlov vyniká svou architektonickou úrovní, kulturní tradicí i rozlohou a byl plným právem zařazen do seznamu UNESCO. Zámecký areál, vybudovaný rodem Vítkovců a renesančně přestavěný za Rožmberků, se vypíná…

Přejít na detail
Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec

Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec

Hrad a zámek Jindřichův Hradec patří k našim nejkrásnějším a nejmonumentálnějším zámeckým areálům. Původně gotický hrad byl za vlády posledních pánů z Hradce – Jáchyma a Adama II. – v druhé polovině 16. století velkolepě přestavěn na honosné…

Přejít na detail
Státní hrad Landštejn

Státní hrad Landštejn

Jedna z nejvýznamnějších románských památek ve střední Evropě byla vybudována jako opěrný bod moravských Přemyslovců k ochraně zemské stezky do Vitorazska počátkem 12. století. Panství záhy získali páni z Landštejna, kteří z něj učinili své rodové…

Přejít na detail
Státní hrad Nové Hrady

Státní hrad Nové Hrady

Průchozí hrad se dvěma protilehlými branami a hlubokým příkopem byl založen rodem Vítkovců v druhé polovině 13. století. K hradnímu opevnění se přimykaly městské hradby, chránící obyvatele přilehlého městečka. Za Rožmberků byla po zásahu bleskem…

Přejít na detail
Státní hrad Rožmberk

Státní hrad Rožmberk

Vodákům se v meandrech Vltavy často zdá, že na skále nad řekou vidí dva různé hrady. K staršímu Dolnímu hradu, vybudovanému v první polovině 13. století rodem Vítkovců, byl na přelomu 13. a 14. století přistavěn Horní hrad, z něhož se po požáru v…

Přejít na detail
Státní hrad Zvíkov

Státní hrad Zvíkov

Původně královský hrad, vypínající se nad hladinou přehrady Orlík, bývá často označován jako král českých hradů a právem se řadí mezi klenoty české raně gotické architektury. První písemná zmínka pochází z roku 1234, ale vystavěn byl s největší…

Přejít na detail
Státní zámek Červená Lhota

Státní zámek Červená Lhota

Stavba zámku, vypínajícího se na skalnatém ostrově nad rybniční hladinou, skrývá ve svém jádru zbytky původní tvrze ze 14. století. Dnešní renesanční budova vznikla po roce 1530, ale během 19. a počátkem 20. století byla dále upravována. Tehdy…

Přejít na detail
Státní zámek Dačice

Státní zámek Dačice

Původní renesanční zámek, postavený na konci 16. století pro rod Krajířů z Krajku, získal svou dnešní podobu během přestavby ve 30. letech 19. století. Prohlídková trasa zámku nabízí 21 místností zaměřených na život posledních generací rodiny…

Přejít na detail
Státní zámek Hluboká nad Vltavou

Státní zámek Hluboká nad Vltavou

Na místě barokního zámku s rozsáhlým předhradím vyrostla v letech 1839 až 1871 romantická stavba v duchu anglické tudorské a alžbětinské architektury. Knížecí pár Jan Adolf II. Schwarzenberg s manželkou Eleonorou, který přestavbu inicioval, dohlížel…

Přejít na detail
Státní zámek Kratochvíle

Státní zámek Kratochvíle

Jednu z našich nejkrásnějších renesančních staveb, situovanou v malebné krajině mezi lesy, pastvinami a rybníky, nechal mezi lety 1583–1590 vystavět Vilém z Rožmberka. Tuto ojedinělou renesančně manýristickou stavbu pro něj vyprojektoval osvědčený…

Přejít na detail
Státní zámek Třeboň

Státní zámek Třeboň

Původní drobný městský hrad sloužil od roku 1366 Rožmberkům pro občasné pobyty na třeboňském panství. Po požáru města v roce 1562 byl poničený hrad na příkaz Viléma z Rožmberka postupně přestavován v renesanční zámek. Současně vyměřil rožmberský…

Přejít na detail
Strakonický hrad

Strakonický hrad

Hrad byl založen na soutoku řek Otavy a Volyňky v letech 1220–1235 šlechtickým rodem Bavorů. V roce 1243 daroval Bavor I. východní polovinu hradu řádu johanitů, který zde zřídil komendu. Řád johanitů, dnes známější jako „řád maltézských rytířů“…

Přejít na detail
Vodní zámek Blatná

Vodní zámek Blatná

První zmínka o někdejším hradu pochází z roku 1235. Už dříve však stávala na kamenném ostrůvku uprostřed bažin dřevěná tvrz, později přestavěná na hrad. Nejslavnější období zámku je svázáno s rodem Lvů z Rožmitálu. Jaroslav Lev z Rožmitálu se…

Přejít na detail
Zámek Bechyně

Zámek Bechyně

Původně knížecí hradiště v Bechyni, zmiňované již v 9. století, stojí na nejjižnějším skalním výběžku nad soutokem říčky Smutná a řeky Lužnice. Z majetku pražských biskupů „pustou horu Bechyni“ získal před rokem 1268 král Přemysl Otakar II. a…

Přejít na detail
Zámek Lnáře

Zámek Lnáře

V letech 1670–1686 byl vedle středověké tvrze vystavěn dvoupatrový čtyřkřídlý zámek. Stavbu zámku zahájil Aleš Vratislav hrabě z Mitrovic a dokončil ji Tomáš Zacheus, syn hraběte Humprechta Jana Černína z Chudenic. Významná barokní památka má bohatě…

Přejít na detail
Zámek Mitrowicz

Zámek Mitrowicz

Romantický zámek leží na břehu řeky Lužnice v blízkosti Týna nad Vltavou. Původní tvrz z roku 1565 byla v letech 1737–1741 přestavěna pod vedením hraběte Františka Wratislava z Mitrowicz. Došlo k rozšíření obytné části s přístavbou kaple sv. Anny,…

Přejít na detail
Zámek Orlík

Zámek Orlík

Zámek získal své jméno díky poloze vysoko na skále nad údolím řeky Vltavy a i dnes uchvátí svou jedinečnou krajinnou polohou na břehu přehrady Orlík. Dnešní podobu ve stylu anglické novogotiky dostal zámek v polovině 19. století a tvoří jej čtyři…

Přejít na detail
Zámek Vimperk

Zámek Vimperk

Původní vimperský hrad byl založen kolem poloviny 13. století jako strážní pevnost nad Zlatou stezkou vedoucí z Bavorska do Čech. Hrad procházel majetkem mnoha šlechtických rodů – Janoviců, Kaplířů ze Sulevic, Malovců z Chýnova, až se ocitl v rukou…

Přejít na detail