Zámek Orlík

Zámek získal své jméno díky poloze vysoko na skále nad údolím řeky Vltavy a i dnes uchvátí svou jedinečnou krajinnou polohou na břehu přehrady Orlík. Dnešní podobu ve stylu anglické
novogotiky dostal zámek v polovině 19. století a tvoří jej čtyři křídla uzavírající dvůr. Schwarzenbergy bohatě vybavené zámecké interiéry jsou vynikající ukázkou životního stylu šlechty v 19. století. Zařízení reprezentačních místností druhého patra patří k nejlepším ukázkám empírového stylu v Čechách, pozoruhodný je Teskův sál s vyřezávaným kazetovým stropem nebo Rytířský sál. Prohlédnout si dále můžete trofejní chodbu, velkou sbírku loveckých zbraní a zámeckou knihovnu. Zámek je obklopen rozlehlým anglickým parkem, ve kterém se nachází i rodová hrobka Schwarzenbergů.

Zajímavost

V letech 1954–1961 byla pod zámkem vybudována přehrada Orlík. Před vzdutím hladiny se uvažovalo v 50. letech minulého století i o tom, že se zámek zbourá, neboť skála pod ním je zvětralá a napuštění vodního sloupce o výšce 60 m destruktivní proces ještě urychlí. Nakonec se skála zpevnila betonem a zámek stojí dodnes. Zámek se zachoval i díky Klubu českých turistů, který loboval za Orlík i proto, že je u turistů tak oblíben. Od roku 1962 dodnes funguje na přehradě lodní doprava.

Zpět