Státní zámek Třeboň

Původní drobný městský hrad sloužil od roku 1366 Rožmberkům pro občasné pobyty na třeboňském panství. Po požáru města v roce 1562 byl poničený hrad na příkaz Viléma z Rožmberka postupně přestavován v renesanční zámek. Současně vyměřil rožmberský regent Jakub Krčín nový rybník, který zatopil předměstí a později byl nazván Svět. Po smrti Viléma se do Třeboně roku 1602 přestěhoval s celým dvorem poslední rožmberský vladař Petr Vok. Za jeho vlády byla přestavba vnitřního zámku dokončena. V roce 1660 koupili válkou zchudlé třeboňské panství Schwarzenbergové, kteří jej vlastnili až do roku 1947. Návštěvníci se mohou projít rožmberskými renesančními interiéry, kde nechybí alchymistická laboratoř, kunstkomora nebo pokoj fraucimoru. V prvním patře jsou k vidění střízlivěji zařízené soukromé pokoje Schwarzenbergů, kteří zde pravidelně trávili Vánoce. Třetí prohlídková trasa zpřístupňuje zámeckou konírnu, psí kuchyni a systém podzemních chodeb města, tzv. kasematy. Zámek obklopuje nádherný park anglického krajinářského typu.

Zajímavost

V roce 1947 byl zámek zestátněn zvláštním zákonem Lex Schwarzenberg, stejně jako zámek Hluboká, Český Krumlov aj. Značnou část zámku obývá i Státní oblastní archiv v Třeboni, jenž v sobě ukrývá původní rožmberský archiv, který byl za dob Schwarzenbergů rozšiřován.

Zpět