Technické památky

Technické památky

Buškův Hamr

Buškův Hamr

Buškův hamr je funkční technickou památkou, jednou ze tří svého druhu v České republice. Vznikl roku 1780 přestavbou původního mlýna. Hamr je poháněn třemi vodními koly, jež uvádějí do chodu buchar, brus a dmychadla u výhně. K přívodu vody na kola…

Přejít na detail
Historická železnice Tábor–Bechyně

Historická železnice Tábor–Bechyně

Železniční dráha Tábor–Bechyně byla první elektrifi kovanou železniční tratí na území tehdejšího Rakouska-Uherska. Plán železničního spojení z Tábora do Bechyně pochází z konce 19. století. Ve stejné době podniká své pokusy s elektrickým pohonem na…

Přejít na detail
Jindřichohradecké úzkokolejky

Jindřichohradecké úzkokolejky

Startovním místem této úzkorozchodné železnice je město Jindřichův Hradec, odkud vychází dvě tratě: jedna severním směrem do Obrataně a druhá na jih do Nové Bystřice. Provoz Na této trati byl provoz zahájen roku 1897. Vláček na své cestě projíždí…

Přejít na detail
Kamenný most v Písku

Kamenný most v Písku

Město Písek se pyšní nejstarším dosud stojícím kamenným mostem v Čechách. Vystavěla ho královská písecko-zvíkovská stavební huť ještě před koncem 13. století. Má sedm oblouků, je 110 m dlouhý a 6,5 m široký. Most zdobí kopie barokních soch a sousoší…

Přejít na detail
Koněspřežní železnice České Budějovice – Linec

Koněspřežní železnice České Budějovice – Linec

Hlavním důvodem pro zřízení koněspřežné dráhy České Budějovice – Linec byla přeprava soli z rakouské Solné komory do Čech. Stavba pod vedením inženýra Františka Antonína Gerstnera byla zahájena v roce 1825. Jednalo se o první koněspřežnou železnici…

Přejít na detail
Lipenská přehrada

Lipenská přehrada

Lipenská přehrada je vodní dílo vybudované na řece Vltavě v letech 1952–1959. S rozlohou 48,7 km2 jde o největší přehradní nádrž a vůbec o největší vodní plochu na území České republiky, díky čemuž bývá také občas označována za české či jihočeské…

Přejít na detail
Městská elektrárna Písek

Městská elektrárna Písek

Městská elektrárna v Písku je nejstarší fungující hydroelektrárnou v Čechách. Byla zřízena po úspěšné demonstraci osvětlení centra města Františkem Křižíkem 23. června 1887. Písek se tak stal prvním městem v Čechách se stálým veřejným elektrickým…

Přejít na detail
Přehrada Orlík

Přehrada Orlík

Orlická přehrada se pyšní hned několika unikáty. Jedná se o nejvodnatější jezero v Česku s nejvyšší betonovou hrází a druhou nejvýkonnější vodní elektrárnou v České republice. Hráz samotná je gravitační, tížná a beton, ze kterého je vyhotovena, má…

Přejít na detail
Schwarzenberský plavební kanál

Schwarzenberský plavební kanál

Schwarzenberský plavební kanál spojuje Světlou, jeden z přítoků Studené Vltavy, a rakouskou řeku Große Mühl, přítok Dunaje, čímž propojuje úmoří Severního a Černého moře. Byl vystavěn na žádost knížete Jana Nepomuka I. ze Schwarzenbergu pod vedením…

Přejít na detail
Stádlecký most

Stádlecký most

Most přes Lužnici stojí od roku 1975 pod městysem Stádlec a je posledním dochovaným empírovým řetězovým mostem v České republice. Původně, v letech 1848–1960, překlenoval Vltavu u Podolska. V roce 1959 byl jako Podolský most prohlášen národní…

Přejít na detail
Třeboňská rybniční soustava

Třeboňská rybniční soustava

V původní močálovité krajině Třeboňska se výnosným způsobem hospodaření stalo zakládání rybníků spojené s chovem ryb. Na přelomu 15. a 16. století byl majitelem třeboňského panství Petr IV. z Rožmberka, který velmi podporoval hospodářské aktivity na…

Přejít na detail
Vodní mlýn Hoslovice

Vodní mlýn Hoslovice

Jedinečně dochovaný vodní mlýn v Hoslovicích je starý více než 400 let. Unikátní mlýn s opraveným dobovým zařízením je vhodným místem pro ukázku tradiční řemeslné výroby. Koná se zde mnoho akcí, jež přibližují život na venkově i udržované tradice a…

Přejít na detail
Ždákovský most

Ždákovský most

Stavba mostu byla zahájena současně se stavbou hráze přehrady Orlík v roce 1957. Stavba za 71 milionů korun československých byla definitivně dokončena roku 1967. V té době byl most považován za největší prostý plnostěnný dvoukloubový ocelový…

Přejít na detail
Zemský hřebčinec Písek

Zemský hřebčinec Písek

Zemský hřebčinec v Písku je komplex jedinečných budov z režného zdiva. Hřebčinec byl vystavěn na přelomu 19. a 20. století. První plemenní hřebci sem byli umístěni v roce 1902 a od té doby se datuje historie chovu koní v Písku. Písecký hřebčinec je…

Přejít na detail