Zámek Bechyně

Původně knížecí hradiště v Bechyni, zmiňované již v 9. století, stojí na nejjižnějším skalním výběžku nad soutokem říčky Smutná a řeky Lužnice. Z majetku pražských biskupů „pustou horu Bechyni“ získal před rokem 1268 král Přemysl Otakar II. a vybudoval zde kamenný hrad. Za krále Jana Lucemburského bylo v předhradí založeno město, které bylo roku 1323 obehnáno
hradbami. O současnou renesanční podobu zámku se zasloužil jeho nejslavnější majitel Petr Vok z Rožmberka. Na zámku tak můžete obdivovat svatební sál Petra Voka, kde se konala jeho
slavná svatba s Kateřinou z Ludanic, nádvoří s iluzivními malbami, i ložnici posledního Rožmberka. Součástí expozice je i sbírka dětských portrétů, která nemá v Evropě obdoby. Od roku 1958 je zámek kulturní památkou ČR. Nynější majitel zámku, Panství Bechyně SE, od roku 1994 neustále provádí rozsáhlé a nákladné opravy a restaurátorské práce v celém zámeckém areálu. V roce 1998 byl zámek poprvé v historii zpřístupněn veřejnosti.

Zajímavost

Na bechyňském panství se v průběhu staletí vystřídala řada šlechtických rodů, mezi nimi nepříliš známý rod Paarů, jenž pocházel z Lombardie. Tato rodina se ale velmi výrazně podílela na organizaci rakouského poštovnictví na našem území v 17.–19. století.

Zpět