Pałac Bechyně

Niegdyś książęcy gród w Bechyni, wspominany już w IX w., stoi na najbardziej wysuniętym na południe skalnym cyplu miasta przy zbiegu rzeczki Smutná i rzeki Lužnice. Od majątku praskich biskupów „pustą górę Bechynię“ uzyskał przed 1268  r. król Przemysł Ottokar II, który zbudował tutaj kamienny zamek. Za panowania Jana Luksemburskiego na podgrodziu założono miasto, które było w 1323 r. otoczono murami obronnymi. Współczesna renesansowa forma pałacu jest zasługą jego najsławniejszego właściciela – Petra Voka z Rožmberka. W pałacu można podziwiać jego salę ślubną gdzie odbył się słynny ślub z Kateřiną z Ludani, a także dziedziniec z iluzjonistycznymi malarstwem  oraz sypialnię ostatniego Rožmberka. Częścią ekspozycji jest także zbiór portretów dziecięcych, jedyny w swoim rodzaju w skali Europy. Od 1958 r. pałac jest zabytkiem kultury Republiki Czeskiej. Współczesny właściciel pałacu, Panství Bechyně SE, od 1994 r. na terenie całego pałacu nieustannie przeprowadza rozległe i kosztowne naprawy i prace restauratorskie. W 1998 r. pałac po raz pierwszy w historii został udostępniony do zwiedzania.

Ciekawostka:

Posiadłością bechyńską przez stulecia zarządzało wiele rodów szlacheckich, m.in. niezbyt znany rod Paarów, który pochodził z Lombardii. Rodzina ta była mocno zaangażowana w zakładanie austriackich usług pocztowych na naszych terenach w XVII-XIX w.

 

Wróć