Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec

Hrad a zámek Jindřichův Hradec patří k našim nejkrásnějším a nejmonumentálnějším zámeckým areálům. Původně gotický hrad byl za vlády posledních pánů z Hradce – Jáchyma a Adama II. – v druhé polovině 16. století velkolepě přestavěn na honosné renesanční sídlo. Jejich stavební činnost dodnes připomínají Jáchymovo a Adamovo stavení, Španělské křídlo, Malé a Velké arkády se zahradou a také jedinečný hudební pavilon zvaný Rondel. Historii areálu představují tři prohlídkové okruhy. Prohlídka Adamova stavení přibližuje reprezentační prostory pánů z Hradce, Slavatů a Černínů. Trasa Apartmány 18. a 19. století zachycuje slávu barokních honů a pobyt panstva v nedalekém loveckém zámku Jemčina, kam Černínové přesídlili po velkém požáru Jindřichova Hradce. Okruh Středověký hrad provede návštěvníky nejstarší historií zámku a představí například malovanou svatojiřskou legendu nebo jednu z nejstarších a nejlépe dochovaných černých kuchyní u nás. Návštěvu areálu lze završit výstupem na Černou věž.

Zajímavost

Zahradní pavilon Rondel, jehož interiéry jsou bohatě vyzdobeny ve stylu manýrismu, sloužil v letních měsících pro pořádání plesů, koncertů a přijímání urozených hostů. Unikátnost vnitřního prostoru Rondelu spočívá v jeho akustických vlastnostech a v netradičním umístění hudebníků, kteří seděli ve sklepě a hudba se do sálu přenášela úzkým otvorem ve středu podlahy, opatřeným tenkostěnnou bezednou vázou.

Zpět