Státní hrad Zvíkov

Původně královský hrad, vypínající se nad hladinou přehrady Orlík, bývá často označován jako král českých hradů a právem se řadí mezi klenoty české raně gotické architektury. První písemná zmínka pochází z roku 1234, ale vystavěn byl s největší pravděpodobností o něco dříve. Čeští králové si jej vybírali jako místo odpočinku i ochrany českých korunovačních klenotů. Vnitřní královský palác, s nezvyklým pětibokým nádvořím s arkádami v přízemí i patře a bohatou malířskou výzdobou královských pokojů i arkád, byl obklopen soustavou ochranných hradebních zdí a bran. Po vymření Přemyslovců byl hrad zastavován. Ocitl se v majetku mocného rodu Rožmberků, ale nového rozkvětu dosáhl až za držení Švamberků, kdy byl znovu přestavěn a bohatě vymalován. Eggenbergové a později i Schwarzenbergové využívali hrad jen jako centrum správy panství. Hrad proto chátral a část se zřítila. Dnešní volná prohlídka umožňuje návštěvníkovi procházet sklepením i patrem královského paláce, obdivovat pozdně gotickou malovanou kapli s oltářem Mistra Zvíkovského oplakávání a z věže obdivovat soutok Vltavy a Otavy pod hradem.

Zajímavost

Nejstarší dochovanou stavbou v areálu hradu je Hlízová věž, jejíž vznik se klade do doby kolem roku 1230. Má čtvercový půdorys, je vysoká 20 m a síla zdí činí 3,5 m. Její charakteristickou podobu vytváří 44 vrstev hrubě opracovaných kvádrů – hlíz.

Zpět