Státní zámek Dačice

Původní renesanční zámek, postavený na konci 16. století pro rod Krajířů z Krajku, získal svou dnešní podobu během přestavby ve 30. letech 19. století. Prohlídková trasa zámku nabízí 21
místností zaměřených na život posledních generací rodiny Dalbergů, která zámek obývala až do roku 1940. V roce 2012 byla dokončena náročná obnova soukromých i společenských pokojů prvního patra, v nichž se nacházejí společenské sály, knihovna a soukromé pokoje zařízené do podoby, jakou měly na počátku 20. století. Patrová secesní knihovna čítá 17 tisíc svazků a patří mezi nejzajímavější zámecké knihovní sály v Čechách. K zámecké budově přiléhá přírodně krajinářský park s členitým terénem a rybníkem, umožňující celodenní rekreaci i rodinám s dětmi.

Zajímavost

Karl Anton Maximilian Dalberg (1792–1859) stál za hospodářským vzestupem města Dačice. Mimo jiné se podílel i na založení cukrovaru, v němž v roce 1843 vznikla první kostka cukru na
světě.

Zpět