Státní hrad Nové Hrady

Průchozí hrad se dvěma protilehlými branami a hlubokým příkopem byl založen rodem Vítkovců v druhé polovině 13. století. K hradnímu opevnění se přimykaly městské hradby, chránící obyvatele přilehlého městečka. Za Rožmberků byla po zásahu bleskem mohutná hradní věž zničena výbuchem střelného prachu. Přispěním italského stavitele Antonia Canevalle byl hrad za posledního Rožmberka Petra Voka opraven. Roku 1620 získal Nové Hrady hrabě Karel Bonaventura Buquoy, jehož rodu panství patřilo až do roku 1945. Po dostavbě klasicistního zámku v roce 1806 sloužil starý hrad pouze správě panství a postupně chátral. V 80. letech 20. století prošel rozsáhlou rekonstrukcí. V současnosti nabízí prohlídku buquoyských interiérů s množstvím rodových portrétů a upomínek na válečnou slávu rodu. Okruh Byt panského úředníka přibližuje měšťanský způsob života na přelomu 19. a 20. století a navštívit jej lze celoročně. Pod hradem se rozkládá přírodně krajinářský park Tereziino údolí s romantickými stavbami a umělým vodopádem.

Zajímavost

V Nových Hradech uvidíte jeden z největších vyzděných příkopů na českých hradech. Výška zdi hradního příkopu se pohybuje od 9,5 m do 15 m. Vnější strana příkopu měří 373 m, vnitřní téměř
o 100 m méně. Ačkoliv v 17. století začalo opevnění hradu včetně příkopu ztrácet na vojenském významu, příkop byl dále průběžně udržován a utilitárně využíván, například k chovu jelenů a daňků.

Zpět