Státní hrad Rožmberk

Vodákům se v meandrech Vltavy často zdá, že na skále nad řekou vidí dva různé hrady. K staršímu Dolnímu hradu, vybudovanému v první polovině 13. století rodem Vítkovců, byl na přelomu
13. a 14. století přistavěn Horní hrad, z něhož se po požáru v roce 1522 dochovala pouze obranná věž Jakobínka. Původně gotický hrad prošel renesančními přestavbami za posledních Rožmberků, na které v duchu manýrismu navázal poslední potomek rodu Růže Jan Zrinský ze Serynu. V roce 1620 získal hrad císařský generál Karel Bonaventura Buquoy. Pod vlivem romantismu nechal v polovině 19. století hrabě Jiří Jan Jindřich Buquoy vybudovat v interiérech hradu rodové muzeum, připomínající rytířskou slávu rodu. Dodnes mohou návštěvníci první prohlídkové trasy mimo jiné obdivovat kopie portrétů slavných křižáckých vojevůdců, sbírku starožitných předmětů či zbraní. Ve druhém patře hradu byly podle dobových inventářů nově zařízeny soukromé pokoje Jiřího Jana a jeho rodiny, které jsou přístupné celoročně. Součástí prohlídek je výstup na tvz. Anglickou věž, odkud je výjimečný rozhled na meandrující tok Vltavy a předhůří Šumavy.

Zajímavost

Horní hrad do dnešních dní připomíná věž Jakobínka ze 13. století. V současné době probíhá unikátní projekt na její obnovu s využitím středověkých stavebních postupů, včetně funkční repliky středověkého otáčecího jeřábu. Projekt bude ukončen v roce 2019.

Zpět