Poutní kostel Sepekov

Majestátní barokní stavba z let 1730-1733 nesoucí stopy Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Kostel byl vystavěn na místě kapličky, kterou měl údajně založit opat Jarloch. Kostel připomíná chrám na Svaté Hoře u Příbrami, a tak je někdy nazýván „jihočeská Svatá Hora“. Prohlídky interiéru jsou možné po předchozí domluvě na tel.: +420 775 348 346.

Zpět