Kostel sv. Ducha a Římovské pašije v Římově

Tradice poutí se však neváže jen k Dobré Vodě, ale též k Římovu. Vlastní poutní komplex se nachází nad římovskou návsí a stojí před ním několik staletých lip. Vysoká zvonice,
na níž jsou dnes zavěšeny zvony z roku 1948, byla postavena v roce 1891. Průchod v jejím přízemí vede do čtverhranného nádvoří, které je ze všech stran obklopeno ambity s bohatou malovanou výzdobou. V rozích ambitů se nacházejí čtyři oltáře, u nichž se v době poutí sloužily mše. Uprostřed nádvoří stojí loretánská kaple s jednoduchým zařízením, věrně napodobujícím původní svatyni stojící v italském Loretu. V Římově a jeho nejbližším okolí vznikla v druhé polovině 17. století křížová cesta s 25 barokními kapličkami, tzv. Římovské pašije. Kapličky jsou rozptýleny v okruhu 5 km a jejich rozmístění v terénu odpovídá poloze tradiční křížové cesty v Jeruzalémě.

 

Zpět