Klášter Borovany

Augustiniánský klášter byl založen roku 1455 Petrem z Lindy, za působení Rožmberků byl klášter zrušen, znovu obnoven byl v roce 1661 péčí císaře Ferdinanda III. V polovině 18. století byla přistavena Škapulířová kaple a reprezentační prelatura. V roce 1785 byl klášter zrušen císařem Josefem II., objekt prelatury vlastnili do roku 1939 Schwarzenbergové.

Nenechte si ujít Prohlídky šesti smysly se zážitky s průvodcem, během kterých objevíte Škapulířovou kapli a klášterní prelaturu, nakouknete do klášterního muzea, navštívíte lapidárium barokních soch, uslyšíte ozvěnu klášterní knihovny a hlasy významných osobností kláštera, ochutnáte zásoby Matěje Kozky z Rynárce a vyzkoušíte si církevní oblečení.

Prohlídku a návštěvu klášterního muzea si můžete zarazervovat v borovanském informačním centru (kontaktní údaje najdete v pravém sloupci).

Zpět