Zámek Mitrowicz

Původní tvrz z roku 1565 byla v letech 1737-1741 přestavěna pod vedením hraběte Františka Vratislava z Mitrovic. Došlo k rozšíření obytné části a přístavbě kaple sv. Anny, čímž zámek získal dnešní barokní podobu. U řeky Lužnice naleznete zámek, který je po různých peripetiích postupně velmi šetrně restaurován. Interiéry zámku jsou bohatě zdobeny freskami a k zámku patří i rozlehlá zahrada.

Zpět