Zbudovská Blata

Historické území mezi Hlubokou nad Vltavou a Netolicemi s uceleným souborem lidové architektury selského baroka jedinečného významu a kvalit. Nejvýznamnějšími vesnicemi zdejší oblasti jsou vesnické památkové rezervace Plástovice a Malé Chrášťany a vesnická památková zóna Zbudov. K území se váže pověst, podle níž sedlák Jakub Kubata dal hlavu za Blata. Tuto historickou událost dodnes připomíná pomník a tzv. Kubatovy kameny nedaleko Zbudova, kde byl Kubata údajně sťat. V informačním centru v Plástovicích je možné zhlédnout informační panely „O selském baroku na Blatech“ a dovědět se více o tomto území a architektuře selského baroka. (V okrajové části oblasti Blat se nachází další vesnické památkové rezervace Záboří, Bavorovice, Dobčice, Lipanovice, Mahouš, Břehov, Munice a Opatovice).

Zpět