Schwarzenberská hrobka v Třeboni

Hrobka se nachází 1,5 km od centra Třeboně při jihovýchodní straně rybníka Svět. Stavba započala v roce 1784. Dvoupodlažní stavba ve tvaru pravidelného osmiúhelníku je postavena v pseudogotickém slohu podle vzoru italského Campo Santo – pohřebiště slavných mužů. V kapli zasvěcené Božskému Vykupiteli se nachází novogotický oltář. Krypta hrobky ukrývá 26 rakví s ostatky členů rodu Schwarzenbergů. Kaple se nachází uprostřed anglického parku o rozloze 17 ha, v němž roste 2000 stromů včetně 40 vzácných dřevin.

Zajímavost

Podlaha krypty se nachází asi 1,5 m pod hladinou rybníka Svět. Přesto je v ní sucho a chladno. Kolem hrobky je totiž vybudován vzduchový kanál, 2 m hluboký a 60 cm široký, jenž odvádí vodu do nedalekého Opatovického rybníka.

Zpět