Klášter Zlatá koruna

Pro někoho možná místo tichého rozjímání, které však ukrývá tajemství – barokní obrazy J. A. Komenského Orbis Pictus, které sloužily k vyučování v tamní škole. Tento jedinečný soubor didaktických nástěnných obrazů z 2. poloviny 18. století je i základem metodických listů pro děti, které při prohlídce seznamují s každodenním životem mnichů v cisterciáckém klášteře, s jejich znakovou řečí, povinnostmi a chodem kláštera. Děti se tak nenásilně učí vnímat architektonické detaily, dozvídají se o památných stromech, o pokroku v řemeslech a pěstování plodin, které cisterciáci v Čechách šířili. V klášteře se pořádají i výtvarné dílny, kde je možné si vyzkoušet například knihvazačství. Od roku 2016 je nově otevřeno lapidárium ve zrekonstruovaných sklepech kláštera. Návštěvu kláštera je možné spojit například s plavbou na lodi po řece Vltavě, protože leží v těsné blízkosti vodáckého kempu.

Zpět