12. Tvrz Cerhonice

Nenápadná obec nedaleko Písku na první pohled ničím zvláštním nevyniká. Z dálky viditelná věžička tvrze však dává tušit, že se tu nachází zámeček nebo hrádek a že se jedná o mohutnou a majestátní budovu. A za okny obytné části bez fasády jsou květiny, což naznačuje, že se uvnitř bydlí. Tvrz Cerhonice je z části opravená a svítí bělobou, ale z části je ještě ve fázi hrubé rekonstrukce a na své znovuzrození trpělivě čeká.

Majitel zámku Vladimír Jiráň, rodák ze středních Čech, se vrátil do vlasti z Francie a začal hledat vhodný objekt k důstojnému odpočinku. Zamiloval si jihočeskou krajinu, ale objekty, které byly po revoluci k dispozici, nebyly příliš vhodné k rekonstrukci – a to jich se svou přítelkyní Olgou Macháčkovou objel rekordně i patnáct za den. Volba nakonec padla na Cerhonice. Zámek byl od roku 1689 až do období první republiky v majetku premonstrátů, jejichž řád pochází rovněž z Francie, a tak možná právě podvědomá náklonnost pana Jiráně k této zemi vedla jeho kroky sem.

Poslední předváleční majitelé, rodina Königů, zámek odkoupila v roce 1936. Když jí byl později vrácen v restituci, už jej obývat nechtěla. A tak se roku 2002 stal novým pánem Cerhonice Vladimír Jiráň a zchátralá dominanta vesnice začínala pomalu vstávat z popela. Dnes už jsou některé místnosti vybavené i dobovým nábytkem, příjezdová cesta vysypaná oblázky a ze zadní části objektu se ozývají kladiva řemeslníků. Vladimír Jiráň tu chce spokojeně žít a nedělá z objektu turistickou atrakci. Avšak objedná-li se někdo předem nebo je-li ve vesnici nějaká slavnost, rád brány zámku otevře. Poměrně systematicky spolupracuje s prácheňským muzeem, a když si přijedou divadelní nadšenci nebo školní mládež prohlédnout rodný dům Ladislava Stroupežnického, rád je pozve dál. Slavný dramaturg Národního divadla a autor Našich furiantů se totiž v roce 1850 narodil v domku, který se nachází právě v zámeckém objektu.

Pan Jiráň dobře vychází s místními, a dokonce premonstráti z nedalekého Milevska občas přijedou na kávu a pyšně si prohlížejí svůj znak na zámecké věži, který dnes už zase svítí novotou.

www.cerhonice.cz

Tipy v okolí: Královský hrad Zvíkov byl založen v první polovině 13. století Přemyslovci na soutoku Otavy a Vltavy. Především v dobách politické nestability plnil funkci vojenské pevnosti. V zimě ve sklepeních přebývají vzácní netopýři, kteří jsou každoročněmonit orováni.

Příloha

Zpět