16. Vítkův Hrádek

Jedná se o nejvýše položený hrad v Čechách, stával zde již od 12. století jako pohraniční pevnost starého rodu Vítkovců, jinak také pánů z Růže. A právě ti si dělili podle barev pětilistou růži, která je v tomto kraji na mnoha hradech a zámcích známá a opěvovaná. Z dávné historie se sluší zmínit zdejší nedobrovolný pobyt Václava IV., syna Karla IV. Hrad byl udržován až do 18. století, kdy byl opuštěn a zanechán napospas drsnému horskému počasí. Další zkáze dopomohlo hraniční pásmo po druhé světové válce, kdy se sem už nesmělo, zpočátku z ideologických důvodů, později i z bezpečnostních. Jádrem dnešní podoby je hranolová obytná věž, tzv. donjon, k níž se přichýlila polygonální přístavba.

Ta byla zpřístupněna v roce 2005 při příležitosti 200. výročí narození Adalberta Stiftera, jehož stěžejní román Vítek je zdejší krajině a místu věnován. Spisovatel hrad dokonce zvěčnil na svých malbách. Za dobrého počasí jsou odsud vidět vrcholy rakouských Alp a také rozsáhlá vodní plocha přehrady Lipno, která je se svou rozlohou 48,7 km2 největším vodním dílem v ČR.
Nadšenci ze Spolku přátel Vítkova hrádku v čele s předsedou Miroslavem Kovačičínem už pomohli objekt zabezpečit proti nepříznivým povětrnostním podmínkám a umožnit jeho bezpečnou
prohlídku. Před samotnými opravami kamenných zdí a vchodu bylo nutné provést archeologické průzkum. Veškeré opravy se platí ze vstupného a z prodeje upomínkových předmětů a koná se tu i řada kulturních představení. Kulturní atašé spolku Alois Slavíček nabízí netradiční průvodcovské služby, občas hrábne i do strun kytary a přidá hudební vystoupení. K nejpřitažlivějším událostem patří tzv. letní úplňky na hradě, kdy je zde pro návštěvníky otevřeno až do půlnoci.

Na Vítkův Hrádek se dostanete z horské osady Svatý Tomáš ležící nad pravým břehem lipenské přehrady nebo po turistických značkách. Uvnitř hradu můžete vystoupit na ochoz a užít si skvostný výhled, který vás jistě podnítí ke zvěčnění okolní scenérie na malbě nebo alespoň fotografii. Za nepříznivého počasí se sem ale nevydávejte, bude zavřeno.

www.vitkuvhradek.cz

Tipy v okolí: V nedalekém Lipně nad Vltavou najdete opravdový unikát: Stezku korunami stromů s ohromujícím výhledem na lipenskou přehradu, šumavskou přírodu, Novohradské hory i vrcholky rakouských Alp. To vše vám bude odměnou za vystoupání po 675 metrů dlouhé lávce až do výše 40 metrů.

Příloha

Zpět