Stožecka kaplica w Stožcu

Kaplica Marii Panny lub Stožecka kaplica to przykład ludowej sztuki rzeźbiarskiej. Wcześniejszą drewnianą kapliczkę wybudował w 1791 r. kowal  J. Klauser, jako wyraz wdzięczności wodzie z miejscowego źródła, która wyleczyła jego wzrok. Kaplica była w 1804 r. przebudowana, a w latach 60 XIX w. uzupełniona o drewnianą dobudówkę z drzeworytami. W regularnych sierpniowych pielgrzymkach brało tu udział nawet kilka tysięcy osób. Po II wojnie światowej kaplica niszczała, ale w 1988 r. została odnowiona przez J. Kocourka z Prachatic, a do 1989 r. znowu odbywają się tu regularne pielgrzymki. Na szczycie Stožeckiej Skały (976 m n. m.) nad Stožecką Kaplicą zobaczyć można 5-metrowy żelazny krzyż i resztki zamku strażniczego, w przeszłości chroniącego Złoty Szlak. Stąd dostrzec można Stožec czy szczyty Třístoličníku, Trojmeznej i Plechego, a przy dobrej widoczności nawet szczyty Alp.

Ciekawostka:

Po południowej stronie Stožeckiej Skały rozciąga się rezerwat przyrody z pierwotnym lasem bukowo-jodłowym.

Wróć